INSCHRIJVINGEN

Je kan online inschrijven voor alle opties via deze website behalve voor de opties : crossover atelier en levend model hiervoor kom je langs in het secretariaat van de academie.
Pas nadat je hebt betaald - en dat kan ook online - ben je definitief ingeschreven.
Valt jouw gekozen cursus op zaterdag, dan wordt je verwacht op
1 september.
Inschrijven kan tot en met 30 september 2018.
Let op: een inschrijving is maar één jaar geldig! Plaatsen worden niet automatisch gereserveerd zonder betaling. Bestaande leerlingen zijn dus pas ingeschreven na het betalen van hun inschrijvingsgeld!

Vanaf 25 augustus is het secretariaat van de academie in de zomervakantie open op volgende dagen :
Zaterdag 25 augustus 10u-12u
Dinsdag 28 augustus 18u-20u
Woensdag 29 augustus 18u-20u
TARIEVEN
Het inschrijvingsgeld voor het schooljaar 2018-2019 bedraagt: 
  • 307 euro voor volwassenen (+24 jaar) 
  • 129 euro voor volwassenen tussen de 18 en 24 jaar en voor wie recht heeft op een sociale vermindering
  • 65 euro voor jongeren (-18 jaar)
  • 42 euro voor jongeren die recht hebben op een sociale vermindering 
Op het secretariaat kan je alleen met bancontact betalen. 

FISCAAL ATTEST
Het betaalde inschrijvingsgeld van het schooljaar 2018-2019 mag fiscaal ingebracht worden als kosten voor kinderopvang in het jaar 2018.
Dat geldt enkel voor kinderen die tijdens het jaar van inschrijving nog geen 12 jaar waren.
Wie graag een fiscaal attest wenst, kan dit aanvragen via het schoolsecretariaat.

VOORWAARDEN VOOR VERMINDERD TARIEF
De sociale vermindering wordt alleen toegekend aan:
  • Werklozen die in het bezit zijn van een attest afgeleverd door de VDAB of de RVA (of personen die zij ten laste hebben). Het attest moet gedateerd zijn tussen 1 en 30 september.
  • Personen die een leefloon ontvangen en in het bezit zijn van een attest afgeleverd door het OCMW (of personen die zij ten laste hebben).
  • NIEUWE REGELGEVING VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP! Sinds 2015 hebben niet alle personen met een handicap recht op het verminderde tarief! Alleen personen die door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid zijn erkend én van deze dienst een vergoeding ontvangen, hebben recht op het verminderde tarief. De academie aanvaardt dus alleen nog maar het attest "erkenning als genieter van een tegemoetkoming aan personen met een handicap". Dat attest kan je aanvragen bij de FOD Sociale Zekerheid. Meer info: www.handicap.fgov.be/nl 
  • Personen die in een gezinsvervangend tehuis of een medisch-pedagogische instelling verblijven.
  • Erkende politieke vluchtelingen die in het bezit zijn van een attest afgeleverd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken (of personen die zij ten laste hebben).
Jongeren (-18 jaar) die reeds zijn ingeschreven in een andere instelling voor het deeltijds kunstonderwijs, betalen bij hun tweede inschrijving in onze academie het verminderd tarief.
Jongeren (-18 jaar) hebben ook recht op het verminderd tarief wanneer een ander lid van hetzelfde gezin een opleiding in het deeltijds kunstonderwijs volgt.
Attesten voor vermindering
Na voorlegging van de nodige correcte documenten kan de vermindering verkregen worden. 
Wie hierop recht meent te hebben dient uiterlijk 30 september de nodige 
recente attesten te bezorgen.