levend model 2.


LEVEND MODEL - (nog 4 vrije plaatsen)

4de graad
4u/week - 10 jaar (inclusief 1u/week 'Kunst en Cultuur' in het 1ste en 2de jaar)

Via het medium tekenen gaan we het aangeboden onderwerp (alles wat leeft) doorgronden.
Men leert vertrouwdheid met het medium ontwikkelen, zowel technisch maar ook vormelijk, historisch en hedendaags. Tijdens de lessen Levend model streven we naar een wisselwerking tussen anatomie, opbouw en techniek enerzijds en het creatieve en expressieve proces anderzijds. We gaan op een actuele manier een dialoog aan met de hedendaagse media en het werk van andere kunstenaars zo ontstaat er een creatieve spanning tussen traditie en innovatie. „Als je in een maatschappij die geobsedeerd is door snelheid, vernieuwing en digitalisering trage media gaat hanteren zoals ‘tekenen’ word je bijna subversief". (Johan Pas, directeur KASKA in Zaal Z magazine van KMSKA - 2018)


Lesmoment
Donderdagavond 18u-21u30

Leraar Evy Bosman