Home > Info & kalender > AFWEZIGHEDEN MELDEN

AFWEZIGHEDEN MELDEN

23/12
Aanwezigheid en engagement in de academie

 

Afwezigheden en attesten:

In de KASK worden de aanwezigheden digitaal bijgehouden door de leerkrachten. Sinds dit academiejaar zijn er een aantal bijkomende attesten geldig om je afwezigheid te laten wettigen. 

 

Algemene richtlijn:

Wie ingeschreven is in de academie toont zijn of haar engagement door aanwezig te zijn. Een leerling moet 2/3de  van de lessen aanwezig (of gewettigd afwezig) zijn om te kunnen evolueren, te groeien en uiteindelijk te slagen.

Ben je door ziekte afwezig en heb je een ziektebriefje, bezorg dan een kopie aan de leerkracht of aan het secretariaat via info@kaskdendermonde.be

 

Afwezigheid omwille van medische reden.

Een afwezigheid omwille van medische reden met een geldig medisch attest.

Een rechtsgeldig medisch attest is een attest uitgereikt door een in België of in het buitenland gevestigd arts, arts-specialist, psychiater, orthodontist, tandarts of door de administratieve diensten van een in België of in het buitenland gevestigd ziekenhuis of erkend lab

 

Rechtswege gewettigde afwezigheden.

 

De regelgeving voorziet volgende situaties van gewettigde afwezigheid, mits voorlegging van - naargelang van het geval - een verklaring van de ouders of een document met officieel karakter, tot staving van de afwezigheid.

 • Afwezigheid om een begrafenis- of huwelijksplechtigheid bij te wonen van een bloed- of aanverwant of van een persoon die onder hetzelfde dak woont
 • Afwezigheid om een religieuze feestdag te vieren van een door de Belgische Grondwet erkende levensbeschouwelijke overtuiging van een leerling. 

Voor een overzicht van desbetreffende levensbeschouwingen en de respectievelijke feestdagen, zie: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/religieuze-feestdagen.

 • Afwezigheid als de vestigingsplaats van de academie onbereikbaar of ontoegankelijk is (bv. omwille van wateroverlast, stormschade, … op de vestigingsplaats).
 • Afwezigheid wegens een oproeping of dagvaarding voor een rechtbank
 • Afwezigheid wegens maatregelen van de bijzondere jeugdzorg
 • Afwezigheid om een familieraad bij te wonen
 • Afwezigheid om actief deel te nemen aan een sportmanifestatie, stage, toernooi of wedstrijd als topsportbelofte voor een individuele selectie of als topsporter met een A- of B-statuut. Afwezigheid om actief deel te nemen aan een culturele manifestatie als de leerling een topkunstenstatuut A of B heeft voor het betrokken schooljaar
 • Afwezigheid wegens deelname aan een examen voor de Examencommissie secundair onderwijs
 • Afwezigheid door een zwangerschap: maximum 1 week voor de vermoedelijke bevallingsdatum tot maximum 9 weken na de bevalling
 • Afwezigheid door de uitvoering van een orde- of tuchtmaatregel
 • Afwezigheid wegens school- of beroepsverplichtingen, (bv. een schooluitstap, wisselend werkrooster, deelname aan participatieorganen van een school of academie, …)
 • Afwezigheid wegens bepalingen in de verblijfsregeling van kinderen van gescheiden ouders

Voor deze afwezigheden bezorg je de academie een geldig afwezigheidsattest.

Alle info: https://www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/aanwezigheid-en-engagement-in-de-academie

 © 2022 KASK Dendermonde - reglement - privacy policy - cookie policy - sitemap Quoted: Websites met méér

Om uw surfervaring te verbeteren maakt KASK Dendermonde gebruik van cookies. Meer informatie   OK