Inschrijvingstarieven KASK 2021-2022

De inschrijvingstarieven hieronder gelden voor het volledige schooljaar 2021-2022.

Gesubsidieerde lessen

Leeftijd: Van 6 t.e.m. 17 jaar
Basisbedrag: 69,00 euro
Vermindering*: 45,00 euro
Uitpas met kansentarief: 17,25 euro

Leeftijd: Van 18 t.e.m. 24 jaar
Basisbedrag: 134,00 euro
Vermindering*: nvt
Uitpas met kansentarief: 33,75 euro

Leeftijd: Vanaf 25 jaar
Basisbedrag: 320,00 euro
Vermindering*: 135,00 euro
Uitpas met kansentarief: 80 euro

Niet-gesubsidieerde lessen

Leeftijd: Vanaf 5 jaar - Kleuterinitiatie 'Beeld'
Basisbedrag: 100 euro
Uitpas met kansentarief: 25 euro

FISCAAL ATTEST

Het betaalde inschrijvingsgeld van het schooljaar 2021-2022 mag fiscaal ingebracht worden als kosten voor kinderopvang in het jaar 2021.
Dat geldt enkel voor kinderen die tijdens het jaar van inschrijving nog geen 12 jaar waren.
De fiscale attesten worden in de loop van het schooljaar (maart/april) per mail verstuurd.

*VOORWAARDEN VOOR VERMINDERD TARIEF

Sociale vermindering wordt alleen toegekend aan:

  • Werklozen die in het bezit zijn van een attest afgeleverd door de VDAB of de RVA (of personen die zij ten laste hebben). Het attest moet gedateerd zijn tussen 1 en 30 september.
  • Personen die een leefloon ontvangen en in het bezit zijn van een attest afgeleverd door het OCMW (of personen die zij ten laste hebben).
    NIEUWE REGELGEVING VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP! Sinds 2015 hebben niet alle personen met een handicap recht op het verminderde tarief! Alleen personen die door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid zijn erkend én van deze dienst een vergoeding ontvangen, hebben recht op het verminderde tarief. De academie aanvaardt dus alleen nog maar het attest "erkenning als genieter van een tegemoetkoming aan personen met een handicap". Dat attest kan je aanvragen bij de FOD Sociale Zekerheid. Meer info: www.handicap.fgov.be/nl 
  • Personen die in een gezinsvervangend tehuis of een medisch-pedagogische instelling verblijven.
  • Erkende politieke vluchtelingen die in het bezit zijn van een attest afgeleverd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken (of personen die zij ten laste hebben).
  • Jongeren (-18 jaar) die reeds zijn ingeschreven in een andere instelling voor het deeltijds kunstonderwijs, betalen bij hun tweede inschrijving in onze academie het verminderd tarief.
  • Jongeren (-18 jaar) hebben ook recht op het verminderd tarief wanneer een ander lid van hetzelfde gezin een opleiding in het deeltijds kunstonderwijs volgt.

Uitpas – Recht op kansentarief

  • iedereen die een uitpas heeft met recht op kansentarief, krijgt bij KASK de vermindering "Uitpas met kansentarief".
  • Let op: je moet het recht op kansentarief elk jaar laten verlengen!

Attesten voor vermindering

Na voorlegging van de nodige correcte documenten kan de vermindering verkregen worden. 
Wie hierop recht meent te hebben dient uiterlijk 30 september de nodige recente attesten te bezorgen.

 

Schrijf je nu in


Kom jouw artistieke blik verruimen!
Onze academie is zeker iets voor jou.

Bekijk alle ateliers© 2021 KASK Dendermonde - reglement - privacy policy - cookie policy - sitemap Quoted: Websites met méér

Om uw surfervaring te verbeteren maakt KASK Dendermonde gebruik van cookies. Meer informatie   OK